Tuesday, January 31, 2012

catan ombak oleh pelukis Australia dan USA.

Terjemahan ombak ke kanvas oleh pelukis Joel Rea, dari Gold Coast  Australia. Impak ombak yang sangat menarik dihasilkan oleh beliau seakan tsunami dengan perincian yang sangat baik.

Painting di bawah pula dihasilkan oleh pelukis lanskap dan lautan (sea scape) June Carey. Prinsip imbangan sangat jelas dalam hasilnya.. Imbangan  hampir setara anrtara air dan batuan.
No comments:

Post a Comment