Sunday, July 22, 2012

Pita pelekat dengan ilustrasi yang menarik

Pita pelekat bukan sekadar berfungsi untuk melekatkan sesuatu sahaja.. tetapi dengan idea yang bijak seperti ini ianya mungkin membawa mesej dan maksud tertentu. Mungkin pita pelekat juga akan menjadi media untuk tujuan pengiklanan.


No comments:

Post a Comment