Tuesday, October 4, 2011

Binatang daripada kacamata pengukir

Binatang  menjadi subjek matter yang popular dikalangan pelukis, dan penghasil karya seni. Di bawah ini adalah gambar-gambar ukiran binatang yang di hasilkan oleh pengukir-pengukir serata dunia.


No comments:

Post a Comment